SKAPARVERKSTANS VERKSAMHET

I varje barngrupp arbetar en förskollärare och två barnskötare. Grön grupp, ålder 1-3 år och blå grupp, ålder 2-4 år har sina lokaler på bottenvåningen medan röd grupp, ålder 4-5 år, har sina lokaler på ovanvåningen. I grön och blå grupp går 12-13 barn per grupp, i röd går ca 16 barn.

På bottenvåningen finns bland annat en miniateljé och ett mediarum och på ovanvåningen finns en stor ateljé som är kombinerad skapande verkstad och mediarum. Vi har stora ljusa rum som delas in i olika lärmiljöer. Lärmiljöerna anpassas efter barngruppernas intressen och erfarenheter och är kopplade till verksamhetens pågående projektarbete.

INSPIRERAD AV REGGIO EMILIA

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias undersökande och utforskande tankesätt. Barnens tankar, kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje ska vi alltid ha i centrum.

I vår verksamhet ska vi
– utgå från barnet och barnets intresse, erfarenheter och nyfikenhet för att stimulera barnets lust att leka och lära
– stärka och stimulera barnen genom att använda hundraspråkligheten i undervisningen
– förmedla lusten och färdigheten i att uttrycka sig genom olika skapandetekniker som tex lera, färg och form, textil, trä musik, drama och språk samt använda oss av modern digital teknik
– ha ett kreativt förhållningssätt där vi ser möjligheterna i barnens fantasi och där leken är en självklar del i undervisningen.

Vår verksamhet följer gällande styrdokument, dvs Skollagen (2010:800) och Läroplanen för Förskolan, Lpfö 18. Vi har även Barnkonventionen som grund i vår verksamhet.

ARBETSSÄTT / PROJEKT

Barnens intressen ligger i fokus för vår undervisning. Vi undervisar genom projekt som varar under lång tid och vi är måna om att undervisningen följer en röd tråd. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet men också sin självtillit genom en trygghet i verksamheten. Barnen ska få möjlighet till inspirerande möten och nyfiket utforskande tillsammans med kamrater och pedagoger.

Barnens hypoteser är viktiga i utvecklingen och vi undervisar genom ett forskande arbetssätt där lyssnandets pedagogik är i centrum. Det är barnen som är huvudpersonerna i undervisningen och pedagogerna är medforskare.

Vi använder oss av både digitala och analoga material för att barnen ska få utveckla sina kunskaper på många olika plan.

SÄTT UPP I KÖ

Anmälan för att sätta upp nytt barn i kö hos oss på Skaparverkstan. Använd formuläret på nästa sida.

KONTAKTA OSS

Ni kan använda denna kontaktsidan för att skicka ett meddelande till oss. Ring oss gärna eller skicka sms om det passar bättre.