SKAPARVERKSTANS VERKSAMHET

Skaparverksta´n förskola har en verksamhet med förskola. Vi har barn mellan 1 år till 6 år.

INTEGRERAD VERKSAMHET

Skaparverksta´n förskola har en verksamhet med förskola för barn mellan 1 år till 6 år.
3 pedagoger i grupp grön 1-3 år, 2 pedagoger i grupp blå 3-4 år och 2 pedagoger i grupp röd 4-5 år. 5 åringarna har sin verksamhet på ovanvåningen.

Totalt är vi 11 anställda på Skaparverkstan.

En miniateljé och mediarum på bottenvåningen och en stor ateljé / verkstad på ovanvåningen med olika lärmiljöer. Vi har stora rum som vi delat in i olika pedagogiska lärmiljöer som ska utmana och intressera varje barn. Det finns dessutom en stor gemensam ateljé. Eftersom barngruppen är föränderlig så är även vår pedagogiska miljö föränderlig.

INSPIRERAD AV REGGIO EMILIA

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias undersökande och utforskande tankesätt. Barnens tankar, kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje ska vi alltid ha i centrum.

Med vår verksamhet vill vi:

– stärka och stimulera barnen i alla deras språk via egna levande och sinnliga upplevelser.

– förmedla lusten och färdigheten i att uttrycka sig i olika skapande tekniker som t. ex trä, textil, bild och form, musik samt drama och språk.

– hålla ett kreativt förhållningssätt som ett mål i pedagogiken. Det produktiva finns i fantasin. Lekfullheten är ett måste.

– utgå från barnet och den verklighet som barnet lever i.

Vi har infört Reggio Emilia i Klippan, naturligtvis färgat av vår kultur och våra traditioner.
Vår verksamhet följer Lpfö 18.
Vi följer barnkonventionens grundprinciper.

ARBETSSÄTT / PROJEKT

I dagens föränderliga samhälle behöver barnen utveckla sin fantasi, kreativitet, trygghet och självtillit. Vi lyssnar och respekterar barnens förmågor och kunskaper.  Genom att utforma arbetet tillsammans med barnen ger vi möjligheter till många inspirerande möten barnen emellan.

Därför jobbar vi i projekt inspirerade av barnens egna tankar och funderingar. Det är viktigt att få med alla våra sinnen och olika uttryckssätt där barnens hypoteser och teorier testas och tas på allvar.

För det är barnen som är huvudperson inte ämnet. Det ska vara barnen som är aktiva och inte pedagogerna. Pedagogerna lyssnar och hjälper till att föra projektet framåt.

Vi använder oss av olika medier i projekten såsom dator, Ipad, reflektionsböcker och hypoteser.

Under juni är det dags att avsluta projekten. Detta gör vi i form av presentationer och redovisningar på olika vis. Givetvis är föräldrarna välkomna när barnen redovisar sitt arbete som pågått under läsåret.

BARNENS TIDER

Fyll i ert barns tider online. Ni sköter detta enkelt via Klippan kommuns tjänst.

SÄTT UPP I KÖ

Anmälan för att sätta upp nytt barn i kö hos oss på Skaparverkstan. Använd formuläret på nästa sida.

KONTAKTA OSS

Ni kan använda denna kontaktsidan för att skicka ett meddelande till oss. Ring oss gärna eller skicka sms om det passar bättre.