SKAPARVERKSTANS FÖRÄLDRARÅD

FÖRÄLDRARÅDET

Föräldrarådet består av två vårdnadshavare från varje barngrupp samt pedagoger och rektor på förskolan. Föräldrarådet ordnar en grillkväll på våren och en Tomtefest i december tillsammans med förskolans pedagoger och fungerar som en länk mellan förskolan och vårdnadshavare. Föräldrarådet har möjlighet att påverka verksamheten genom dialog med förskolan.