SKAPARVERKSTANS FÖRÄLDRARÅD

Skaparverksta´n förskola har en verksamhet med förskola. Vi har barn mellan 1 år till 6 år.

FÖRÄLDRARÅDET

Föräldrarådet är en länk mellan dig som förälder och förskolan. Rådet har en funktion som är för att kunna påverka och förbättra, både verksamheten och samarbetet mellan förskolan och hemmet.

I förslagslådan kan du som förälder lämna förslag på tips, idéer, aktiviteter, synpunkter, beröm och frågor.

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter, pedagog från förskolan och förskolechefen.

Nuvarande föråldraråd representerar förskolan.

Tycker ni precis som vi att detta skulle kunna vara underbart för era barn? Sätt upp ert/era barn i kö hos oss.