Info

På skaparverkstan erbjuder vi:

– Hög pedagogisk kompetens
– Stimulerande inre och yttre miljö
– Trygghet; genom rutiner, hembesök vid inskolning, öppen kommunikation, lyssnandets pedagogik.
– Samarbete; långa projekt, barn-barn, barn-vuxen, stora-små, pedagoger-föräldrar, arbetsgrupper.
– Glädje, trivsel, fantasi, nyfikenhet och humor

Vi arbetar aktivt med vår

  • Likabehandlingsplan
  • Krishanteringsplan
  • Jämnstäldhetsplan
  • Barnkonventionens grundprinciper