Viktig information Corona

http://www.folkhalsomyndigheten,se

Viktig info till vårdnadshavare på Skaparverkstan Förskola.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer i nuläget inte att stänga ner verksamheten. Viktigt är dock att om ditt barn eller du själv är förkyld, feber, har hosta, rinnsnuva, STANNA HEMMA från förskolan för att minska smittspridning. Stanna hemma i minst två dygn efter det att du ser att ditt barn eller du själv är frisk. God handhygien är ytterst viktigt. Om flera ur personalgruppen blir drabbad kan vi bli tvingade att stänga ner verksamheten.

Vi följer utvecklingen av utbildningsministerns och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Susanna Säther, Rektor